Članovi Upravnog odbora Udruženja Toksikologa Srbije
1. Vesna Matović vevodi@pharmacy.bg.ac.rs
2. Petar Bulat bulatp@gmail.com
3. Slavica Vučinić zarkovuc@eunet.rs
4. Biljana Antonijević abiljana@pharmacy.bg.ac.rs
5. Vitomir Čupić cpcv@eunet.rs
6. Vesna Kilibarda vesnak@eunet.rs
7. Slavoljub Vitorović plantprs@eunet.rs
8. Milan Jokanović milan.jokanovic@gmail.com
9. Dragan Joksović joksovic@sbb.rs
10. Slobodan Tošović direktor@zdravlje.org.rs
11. Miomir Mikov momir.mikov@otago.ac.nz
12. Milka Bogdanović mlkbogdanovic@yahoo.com
13. Snežana Ristić risticsn@gmail.com