Članovi Udruženja Toksikologa Srbije
1. Gordana Brajković
2. Vesna Kilibarda
3. Jelena Đoković
4. Milka Bogdanović
5. Mirjana Milanović-Čabarkapa
6. Slavoljub Vitorović
7. Snežana Janković
8. Ljubiša Veljović
9. Sonja Dimitrijević Ćosić
10. Svetlana Goločorbin-Kon
11. Momir Mikov
12. Slavica Vučinić
13. Dragan Joksović
14. Vesna Milovanović
15. Vesna Đorđević
16. Dobrila Dražović
17. Silva Dobrić
18. Aleksandra Buha
19. Predrag Vukomanović
20. Dragan Čučković
21. Jelena Vidojević
22. Ksenija Bugarinović-Milovanović
23. Vesna Matović
24. Olga Veljković
25. Milan Jokanović
26. Danijela Lukić
27. Biljana Antonijević
28. Marijana Ćurčić
29. Dragan Stašić
30. Petar Bulat
31. Zorica Bulat
32. Nikola Torbica
33. Vitomir Ćupić
34. Slobodan Tošović
35. Snežana Ristić